#1 tech recruiter in thailand

เราคือใคร

ISM... #1 Tech Recruiter in Thailand
ปัจจุบันโลกของเรา เป็นโลกของยุคไอที ทีมงานของไอเอสเอ็ม มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับ IT Community ของไทย

เราคือใคร

ปัจจุบันโลกของเราเป็นโลกของยุคไอที กว่า 30 ปีที่ ไอเอสเอ็มมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญของประเทศไทย 

ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของเรากับ IT Community ของไทย ตั้งแต่ Programmers จบใหม่ไฟแรงไปจนถึง Developers และ Project Managers ที่มากประสบการณ์ จึงทำให้เราสามารถค้นหาและติดต่อผู้สมัครที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการได้ดีที่สุด เราสามารถพูดได้เลยว่า ไม่ว่าจะ “นายจ้าง” หรือ “ผู้หางาน” พวกเขาต่างไว้วางใจเราเสมอ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ทีม Recruiter ของไอเอสเอ็ม ได้สรรหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน IT โดยเฉพาะ ทั้งรูปแบบ “งานสัญญาจ้าง” ที่ให้ผลตอบแทนสูง และ “งานประจำ” ที่เกิดขึ้นใหม่ตามความก้าวหน้าเทคโนโลยี ให้กับบริษัทชั้นนำและมีชื่อเสียงในประเทศไทย ในส่วนของการสรรหาตำแหน่งงานระดับ “ผู้บริหาร” ของเรา ไอเอสเอ็มมีทีมงานมืออาชีพ ที่คอยให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารระดับสูงในแวดวงเทคโนโลยีของประเทศไทย ในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับพวกเขา

ผู้คนต่างเห็นตรงกันว่า “ไอเอสเอ็ม คือ ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ในการติดต่อและสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ได้รับการคัดกรองว่า มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการมากที่สุดสำหรับงานด้าน IT และงานสัญญาจ้างต่าง ๆ” โปรดติดต่อไอเอสเอ็ม เพราะเราคือบริษัทจัดหางานด้านไอที อันดับ 1 ของประเทศไทย!

 
Ism Img 02

Our faverite word? Professionalism

Our Fevorite Word With Arial Font
th