#1 tech recruiter in thailand

แนวโน้มการจ้างงานด้านไอทีของไทยในปี 2567

ISM... #1 Tech Recruiter in Thailand
แม้ว่าในประเทศไทยจะยังพบว่ามีความต้องการสูงสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะด้านไอที แต่นี่คือแนวโน้มการจ้างงานด้านไอทีที่เฉพาะเจาะจงสำหรับปี 2567

สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะทางด้านเทคนิคเฉพาะทางในประเทศไทย พบว่ายังคงมีความต้องการที่สูงอยู่ (แม้ว่าจะขาดแคลนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม แต่ความต้องการดังกล่าว ก็มักจะเน้นเฉพาะคนไทยเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดบางอย่างของชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย)

สำหรับตำแหน่ง Programmers และ Programmer / Analysts แน่นอนว่า ผู้ที่มีทักษะทางด้าน Python และ Java (ในทุกแพลตฟอร์ม) ยังคงเป็นอันดับต้น ๆ ของ Development Skills ที่นายจ้างกำลังต้องการ

สำหรับตำแหน่ง Front-end Developers จะเห็นได้ว่า มีอัตราเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ปีที่แล้ว เช่นเดียวกันกับ Software Testers (โดยเฉพาะ Automated Testing ที่ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์และทักษะในการใช้ Tools เช่น Selenium, Robot, Appium, JMeter, Cypress, Cucumber เป็นต้น) ถึงแม้ว่าตำแหน่ง Tester อาจจะไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรมเสมอไป แต่ถ้าผู้สมัครมีความสามารถในการเขียนโปรแกรม  Python, Java และ Shell Scripting เพื่อสร้าง Test Environments และ Test Scripts ได้ด้วยนั้น ก็เป็นโอกาสที่พวกเขาเหล่านั้นจะเป็นที่ต้องการและมีความคาดหวังเงินเดือนที่สูงขึ้นได้

Full-stack Developer” เรามักจะเห็นคำนี้อยู่ในคำอธิบายลักษณะงานบ่อยครั้ง ซึ่งคำจำกัดความนี้ จะช่วยอธิบายนิยามของคำว่า Full-stack Developer ได้ดียิ่งขึ้น โดยพื้นฐานแล้วจะหมายถึง Developers ที่มีขอบเขตการทำงานครอบคลุมในทุกด้านของแอปพลิเคชัน รวมถึงฟังก์ชั่นการทำงานทั้ง Front-end และ Back-end, การเข้าถึงฐานข้อมูล ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับ Middleware Tools  และการกำหนดค่าของ Web Server หากสามารถเขียนโปรแกรมได้หลากหลายมากกว่าหนึ่งภาษา และทำงานได้ครอบคลุมครบวงจร ก็ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่ง

เช่นเดียวกับปีที่แล้ว จากความต้องการที่สูงขึ้นของ Data Analysts โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอาวุโส ยิ่งผลักดันให้เงินเดือนของตำแหน่งงานนี้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ประสบการณ์ตรงในการใช้ Tableau, Cognos, Apache Spark หรือ BI (Business Intelligence) และ Data Management Tools (นอกเหนือจากการมีพื้นฐานที่ดีเยี่ยมของ SQL-Server, PL/SQL, MySQL) จะช่วยเปิดโอกาสในการสัมภาษณ์งานกับบริษัทต่าง ๆ ได้มากขึ้น และเช่นเดียวกับงานอื่น ๆ การมีทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วย Python ยิ่งทำให้ผู้สมัครงานด้าน Data Science มีความน่าสนใจมากขึ้นเป็นพิเศษ

ความต้องการ Cybersecurity Specialists โดยเฉพาะผู้ที่มีใบรับรอง เช่น CISSP, CISM, CRISC, CISA (สำหรับ IT Auditors) รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับ ISO 27001 เป็นอย่างดี ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการทางการเงิน, ภาคการดูแลสุขภาพ, ภาครัฐ และภาคการค้าปลีก

แม้ว่าเราจะยังไม่เห็นรายละเอียดงานที่เน้นเฉพาะด้าน AI เพียงอย่างเดียว แต่ผู้จ้างงานก็คาดหวังว่า ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีในตำแหน่งต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับกลางถึงระดับอาวุโส จะคอยติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วนี้อยู่เสมอ เราคาดว่าภายในปีหน้า ทักษะงานบางอย่างที่เกี่ยวกับด้าน AI โดยเฉพาะ (เช่น Prompt Engineering) อาจเริ่มปรากฏอยู่ในข้อกำหนดของคุณสมบัติตำแหน่งงาน เราขอแนะนำให้ผู้สมัครงาน ทดลองใช้ AI Tools เพิ่มเติมในช่วงเวลาว่างเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้มากขึ้น

สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพและต้องการที่จะ ‘พัฒนาหรือเรียนรู้ทักษะใหม่’ เพื่อเข้าสู่เส้นทางอาชีพด้านไอที ตำแหน่ง Business Analyst ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีในการย้ายจากสายงานที่ใช้พื้นฐานทางด้านธุรกิจเป็นหลัก (เช่น การบัญชี, การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต, โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน, ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น) เพื่อเข้ามาสู่สายงานที่เน้นทางด้านไอทีเป็นหลัก

สำหรับรายละเอียดของรายงานเกี่ยวกับเงินเดือนในปัจจุบัน สามารถคลิกอ่านได้ที่ อัตราเงินเดือนสายงานไอทีของไทยประจำปี 2567

คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์หรือส่งอีเมลถึงเราหากคุณมีคำถาม หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนสายงานไอที และพนักงานไอทีหรือพนักงานสัญญาจ้างในประเทศไทย

 
th