Salary Report Artwork

รายงานอัตราเงินเดือนสายงานไอที ปี 2567

รายงานนี้ถูกรวบรวมมาจาก “อัตราเงินเดือนปัจจุบัน” ของกลุ่มคนทำงานประจำด้านไอทีสัญชาติไทย ที่ทำงานในบริษัทข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารในการทำงานได้ในระดับดีถึงดีมาก

“ประสบการณ์” หมายถึง จำนวนปีทั้งหมดที่ทำงานทางด้านไอที โดยไม่เจาะจงเฉพาะทักษะใดทักษะหนึ่ง

“เงินเดือน” หมายถึง เงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือนเท่านั้น หลายบริษัทมีการจ่ายโบนัสประจำปี อย่างน้อย 1 เดือนหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับผลงานและผลประกอบการของบริษัท

• สวัสดิการอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ประกันสุขภาพ หรือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่บริษัทขนาดใหญ่มักมีสวัสดิการนี้ให้พนักงาน

• สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับอาวุโส อาจรวมถึง รถยนต์ประจำตำแหน่ง หรือ ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางตามความจำเป็น แล็ปท็อป และโทรศัพท์มือถือ

การจ้างงานรูปแบบสัญญาจ้างแบบกำหนดระยะเวลา ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกนอกเหนือจากการจ้างงานแบบ “งานประจำ” ได้กลายเป็นทางเลือกยอดนิยมในปัจจุบัน สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีและนายจ้าง โดยทั่วไปแล้ว อัตราเงินเดือนของงานรูปแบบสัญญาจ้าง จะสูงกว่าเงินเดือนของพนักงานประจำหากเทียบในตำแหน่งเดียวกัน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะทางด้านไอทีที่กำลังเป็นที่ต้องการสูงสุดในประเทศไทย สามารถคลิกอ่านเพิ่มเติมได้จาก แนวโน้มการจ้างงานด้านไอทีของไทยในปี 2567 

APPLICATION DEVELOPMENT

Software Developer / Software Engineer
(Java-based)

Web application development using Java, Java EE, various frameworks (Spring, Struts, Hibernate, Eclipse, Grails, etc.)

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
1 - 330,000 - 60,000
3 - 560,000 - 75,000
5 - 8+75,000 - 100,000

Software Developer / Software Engineer (.NET)

Web application development using the .NET framework; .NET Core, C#, C++, ASP.NET, VB.NET

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
1 - 330,000 - 55,000
3 - 555,000 - 70,000
5 - 8+70,000 - 80,000

Front-End Developer

JavaScript, jQuery, JSON, Ajax, React, Angular, Vue, Bootstrap; CSS, HTML; may also include UI / UX design

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
1 - 330,000 - 60,000
3 - 560,000 - 80,000
5 - 8+80,000 - 100,000

Full Stack Developer

Design / develop front-end and back-end code using multiple programming languages and databases, DB management tools, MVC architecture, microservices, APIs, Agile methodology (Similar salaries paid for Python, Ruby, other hard-to-find skills)

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
3 - 560,000 - 80,000
5 - 8+80,000 - 120,000

Mobile Developer

Design / develop mobile applications on iOS or Android; using Flutter, Xamarin, React Native, Ionic, Xcode, Swift, Kotlin, other tools; often includes UI / UX development

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
1 - 330,000 - 60,000
3 - 560,000 - 75,000
5 - 8+75,000 - 100,000

Programmer / Programmer Analyst
(RPG, COBOL)

Design and develop business applications on AS/400 or Mainframe

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
1 - 330,000 - 60,000
3 - 560,000 - 75,000
5 - 8+75,000 - 90,000

System Analyst

Gather requirements, design system components; often includes coding or team leadership

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
3 - 565,000 - 80,000
5 - 8+80,000 - 95,000

Software Tester / QA Engineer / UAT Specialist

Automated testing, manual testing, creating test scripts, user acceptance testing

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
1 - 325,000 - 60,000
3 - 560,000 - 80,000
5 - 8+80,000 - 100,000

Software Quality Assurance Manager / Testing Manager

Team lead; liaise with users; coordinate with release management and version control

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
10 - 15+110,000 - 200,000

Cloud Technology Engineer

Specialist in one or more platforms (AWS, Azure, Google Cloud), virtualization tools (VMWare, Hyper-V)

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
5 - 10+80,000 - 150,000

DevOps Engineer

Build / maintain systems automating software development, deployment; skills include GitHub, virtualization, scripting; coordinate with release management; troubleshoot production environments

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
3 - 5+60,000 - 120,000

Software Development Manager

Lead one or more development teams (Programmers, Analysts, Testers, Release Managers, etc.)

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
10 - 15+120,000 - 200,000

BUSINESS ANALYSIS

Business Analyst

Liaise between users and IT to translate business requirements into coherent applications

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
3 - 560,000 - 80,000
5 - 8+80,000 - 100,000

Business Process Improvement / Management (BPM)

Lean Management, Lean Six Sigma (Green Belt, Black Belt, etc.)

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
8 - 1090,000 - 120,000
10 - 15+120,000 - 180,000

DIGITAL MARKETING

Web Designer / Graphic Designer

Design, create, maintain website front-end using HTML, CSS3, PHP, Word Press, etc.; create graphics using Illustrator, Photoshop, Lightroom, other tools

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
3 - 540,000 - 60,000
5 - 8+60,000 - 80,000

Digital Marketing / Search Specialist

Plan, research, implement SEO, SEM, PPC, AdWords, social media activities, etc.

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
2 - 5+35,000 - 60,000

Digital Marketing Manager

Develop social media strategy, implement campaigns, coordinate among agencies, graphic designers, search specialists, etc.

(Scope and salary vary significantly by industry and company size)

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
5 - 10+80,000 - 150,000

DATA SCIENCE

BI Developer / Data Modeler

ETL tools, custom dashboard development; Cognos, SAS, Business Objects, Hyperion, QlikView, Tableau, Crystal Reports, etc.

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
1 - 330,000 - 50,000
3 - 550,000 - 80,000
5 - 8+80,000 - 150,000

Data Engineer / Data Analyst

Create storage sources, extract and transfer data, and improve the performance of data structures.
Tools: Python, Spark, SQL, ETL Process, Data Lake, Data Warehousing

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
1 - 330,000 - 60,000
3 - 5+60,000 - 100,000

Data Scientist

‘Big Data’ tools (Hadoop, Spark, Storm, R, etc.); develop novel business insights from large data sets

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
8 - 12+120,000 - 200,000

Implementation Consultant (ERP / CRM / Business Intelligence / Data Warehouse)

SAP, Oracle, Dynamics, SalesForce, SharePoint, Cognos, Business Objects, Teradata, etc.

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
3 - 560,000 - 80,000
5 - 8+80,000 - 200,000

Software Solution Architect / System Architect

Evaluate, select, design overall system environment, infrastructure, application components

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
5 - 1080,000 - 150,000
10 - 15+150,000 - 200,000

INFRASTRUCTURE AND SYSTEM ADMINISTRATION

Helpdesk / IT Support

Install, configure, troubleshoot hardware and software

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
3 - 5+35,000 - 60,000

System Engineer / System Administrator

OS configuration and support; liaise with developers, DBAs, network engineers; relevant certifications include MCSE, MCSA, VCP, SCCM, CompTIA Server+

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
1 - 330,000 - 55,000
3 - 555,000 - 80,000
5 - 8+80,000 - 100,000

Network Engineer / Network Operations Center

IT Infrastructure (LAN / WAN) support and troubleshooting, software / hardware installation and updates, often with security knowledge;
relevant certifications include CCNA, JNCIA, CompTIA Network+

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
1 - 335,000 - 50,000
3 - 550,000 - 70,000
5 - 8+70,000 - 100,000

Database Administrator (DBA)

Install, configure, monitor, tune, upgrade databases (Oracle, SQL-Server, MySQL, etc.)

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
3 - 550,000 - 80,000
5 - 8+80,000 - 120,000

Network Security Administrator

With vendor-specific and/or other relevant certifications, including CISSP, Checkpoint, CompTIA Security+

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
5 - 880,000 - 100,000
8 - 12+100,000 - 150,000

Cybersecurity Specialist

With vendor-specific and/or other relevant certifications, including CISSP, CISA or CISM, CRISC, ISO 27001, NIST, FFIEC

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
3 - 560,000 - 100,000
5 - 12+100,000 - 150,000

Infrastructure Manager

With vendor-specific and/or other relevant certifications, including CCNP, MCSE, CompTIA Network+

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
7 - 10+120,000 - 200,000

Senior Infrastructure Manager / Data Center Manager

Manages one or more data centers; may include planning, design, build-out

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
10 - 15+150,000 - 180,000

IT Auditor

Develop / implement IT audit plans, procedures, reports; relevant certifications include CISA, COBIT, CISM

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
5 - 8+80,000 - 120,000

SALES AND PRESALES

Presale Technical Consultant

Network / System Engineer, Cloud / Virtualization Consultant for an IT vendor. Note that some, but not all, vendors also pay commissions for this role

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
7 - 12+80,000 - 150,000

Account Executive

Sales (direct and through partners) of Software, Hardware, and Consulting Services

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
3 - 540,000 - 80,000
5 - 10+80,000 - 100,000

Key Account Manager

Sales and direct relationship management of a vendor’s large, enterprise customers. Coordinate with presales, solution architects, consulting services; help develop RFPs

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
5 - 760,000 - 100,000
7 - 10+100,000 - 150,000

Sales Director

Responsible for all aspects of Sales, Presales, Partner Management

Responsible for country-level profit / loss; for some vendors acts as Country Manager

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
12 - 15+180,000 - 300,000

IT MANAGEMENT

Project Manager / Service Delivery Manager

Relevant certifications include PMP, PRINCE2, ITIL

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
10 - 12+150,000 - 200,000

IT Manager

Salary varies significantly by industry and by size of IT department and IT infrastructure

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
8 - 12+80,000 - 150,000

Release Manager / Configuration Manager

Responsible for enterprise-wide version control, compatibility;
coordinate with developers, testers, users

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
10 - 15+150,000 - 200,000

Project Director / Program Director

Responsible for large-scale, multi-faceted projects with strategic importance to an organization; includes resource allocation, budgeting, service level delivery; may sometimes be seconded to client by a vendor

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
15 - 20+200,000 - 300,000

IT Director / Digital Technology Director

Overall responsibility for technology selection and integration within the organization

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
15 - 15+200,000 - 300,000

Chief Information Officer / Chief Technology Officer

Enterprise-wide role with strategic participation at Board level; often includes regional responsibility

ประสบการณ์ (ปี) เงินเดือน (บาท)
15 - 20+350,000 - 500,000