หางานไอที

ISM #1 Tech Recruiter in Thailand
ค้นหาตำแหน่งงานด้านไอทีและเทคโนโลยี ที่กำลังเปิดรับสมัคร เพื่อโอกาสในการทำงานที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด

หางานไอที

วันที่โพสต์ ตำแหน่งงาน ประสบการณ์ทำงาน ประเภทงาน สถานที่ เงินเดือน
04/04/2024 Integration Engineer

Collaborate with various application teams to understand the integration requirements. Develop and design integration solutions that meet the require...

5 - 8 งานประจำ กรุงเทพฯ 50,000 - 80,000
28/03/2024 Program Management Head

Oversee and manage the overall program scope, schedule, cost, business, resources, stakeholders (both business and IT), management, working teams, ri...

15 - 25 งานประจำ กรุงเทพฯ 150,000 - 250,000
28/03/2024 Delivery Manager

Overseeing and managing projects from engagement through delivery. Demonstrated ability to deliver projects on time, within scope, and budget while p...

15 - 20 งานประจำ กรุงเทพฯ 150,000 - 250,000
28/03/2024 Senior Solution Architect

Defining roadmap planning and establishing architecture principles and standards to align with organizational objectives. Recommending and modernizin...

15 - 20 งานประจำ กรุงเทพฯ 150,000 - 250,000
28/03/2024 Senior Application Architect

Leading teams to design and implement microservices-based solutions and strategies. Overseeing enterprise solutions, ensuring alignment with operatio...

15 - 20 งานประจำ กรุงเทพฯ 150,000 - 250,000
28/03/2024 Programmer (Java, React, Spring Boot, VueJS)

Developed and maintained Java applications using the Spring Boot framework, ensuring high performance and scalability. Collaborated with frontend tea...

2 - 5 งานสัญญาจ้าง กรุงเทพฯ 50,000 - 80,000
28/03/2024 API Developer

Developed and maintained APIs, ensuring they meet defined standards, are well-documented, and adhere to security and performance requirements. Provid...

3 - 5 งานสัญญาจ้าง กรุงเทพฯ 60,000 - 80,000
27/03/2024 Data Analyst / Senior Data Analyst

Work closely with business users or business analysts to understand the business process and development to improve the data workflow. Coordinate wit...

2 - 5 งานประจำ กรุงเทพฯ 40,000 - 70,000
27/03/2024 System Engineer

Analysis technical performance, security concerns and evaluate non-functional requirement before architectural review. Facilitates and monitors the p...

3 - 5 งานสัญญาจ้าง กรุงเทพฯ 60,000 - 80,003
27/03/2024 Solution Architect

Oversee the digital architecture, new functions on existing architecture and design the architecture for each business cases. Provide technology cons...

7 - 10 งานสัญญาจ้าง กรุงเทพฯ 80,000 - 100,000
27/03/2024 Software Engineer

Develop and deploy cloud-based solutions with a focus on AWS. Design, develop, and maintain high-performance, scalable microservices using Golang. ...

3 - 5 งานสัญญาจ้าง กรุงเทพฯ 55,000 - 75,000
27/03/2024 Software Developer

Design and develop web and mobile applications using C#, HTML, CSS, XML, and Some JavaScript/JSON. ...

3 - 5 งานสัญญาจ้าง กรุงเทพฯ 55,000 - 75,000
27/03/2024 QA Tester (Automate)

Design and create test cases and scripts to address business and technical use cases. Lead and develop the automation strategy/effort and generate sc...

3 - 5 งานสัญญาจ้าง กรุงเทพฯ 40,000 - 70,000
27/03/2024 Senior Quality Assurance

Lead and manager QA team to testing process. Design and perform both Automation test and Manual test. Define, maintain and control all assigned proje...

5 - 8 งานประจำ กรุงเทพฯ 65,000 - 85,000
27/03/2024 Full Stack Developer (Java)

Develops and maintains and/or modifies application software according to specifications and requirements using Java Technology. ...

3 - 5 งานสัญญาจ้าง กรุงเทพฯ 45,000 - 65,000
27/03/2024 Business Analyst (Banking)

Evaluate process management and business requirements and translate them into Functional specification. Analyze and document business and technical p...

3 - 5 งานสัญญาจ้าง กรุงเทพฯ 65,000 - 100,000
27/03/2024 Full Stack Developer

Coding or developing software solutions per customer request or assignment from supervisor. Experience with Angular, Vue, React, Flutter, Java, Kotli...

2 - 5 งานสัญญาจ้าง กรุงเทพฯ 40,000 - 90,000
27/03/2024 QA Automate Test

Build and maintain tools for test automation for API and backend system. Work in an agile development environment which require participation from pr...

2 - 5 งานสัญญาจ้าง กรุงเทพฯ 35,000 - 75,000
27/03/2024 Java Developer

Develop program as customer’s requirement. Responsible for analysis, design, implement and test. ...

2 - 5 งานสัญญาจ้าง กรุงเทพฯ 50,000 - 80,000
27/03/2024 Project Manager

Project management including developing project scopes and objectives, scope, time, cost, quality, human resources, communications, risk and procurem...

2 - 5 งานประจำ กรุงเทพฯ 70,000 - 120,000
27/03/2024 Project Manager (Agile)

Possess strong project management practice in medium to large organization. Prepare Business and IT Project, Change Request, Resources Planning and T...

2 - 5 งานสัญญาจ้าง กรุงเทพฯ 80,000 - 100,000
27/03/2024 Enterprise Architect

Assist with business and IT Strategic planning to advice on the impact to business and IT architecture from business strategy decisions. Assist with ...

12 - 20 งานประจำ กรุงเทพฯ 150,000 - 200,000
28/02/2024 IT Controllership Specialist (AVP)

Oversee the state of IT Security requirements& compliance in regarding regulators and HQ initiatives. Perform IT Security & General controls ...

8 - 12 งานประจำ กรุงเทพฯ 120,000 - 150,000