#1 tech recruiter in thailand

ทีมงานของเรา

ISM... #1 Tech Recruiter in Thailand
พบกับทีมงานมืออาชีพของเรา ที่มีความทุ่มเทในการสรรหาผู้สมัครที่มีทักษะทางด้านไอที ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการได้งานทำให้มากที่สุด

ทีมงาน ของเรา

Peter

ปีเตอร์ ฟิส์ชบาค

President

ด้วยการมีหัวใจของผู้ประกอบการ คุณปีเตอร์ ได้บริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายแห่งในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะเริ่มทำงานในฐานะ Software Developer และ Systems Integration Consultant ในช่วง พ.ศ. 2523

ในขณะได้รับมอบหมายให้ทำงานกับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง เขาได้ตระหนักว่า ความต้องการทางด้านไอทีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เขาตัดสินใจย้ายมาที่กรุงเทพมหานคร และได้ก่อตั้งบริษัทไอเอสเอ็มขึ้นในปี 2534

ปัจจุบัน คุณปีเตอร์ เป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมธุรกิจท้องถิ่นในประเทศไทย ตั้งแต่ สภาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ซึ่งเขาได้ทำหน้าที่ในหลายบทบาทในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจึงทำให้เป็นบุคคลที่โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่ง รวมถึงการเป็นประธานของคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นสมาชิกของสภาผู้ว่าการของหอการค้า ด้วยการเป็นสมาชิกของไอเอสเอ็ม ในหอการค้าสิงคโปร์-ไทย เขายังอุทิศเวลาและความพยายามให้กับคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลของหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย และกระตือรือร้นในการผลักดันรัฐบาลไทยให้ปฏิรูปกฎหมาย รวมถึงการควบคุมใบอนุญาตทำงานและวีซ่า ตลอดจนสนับสนุนให้วิธีการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็น “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” นอกจากนี้ เขายังมีส่วนร่วมในเอกสารแสดงจุดยืนต่าง ๆ มากมายในการยกระดับเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลขับเคลื่อนได้จริง

จึงทำให้คุณปีเตอร์ มักเป็นบุคคลที่ได้รับการอ้างถึงอยู่บ่อยครั้งในหัวข้อความสามารถในการแข่งขันด้านไอทีของประเทศไทย และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานด้านไอทีของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
Vee

เทวี เพ็งแก้ว

General Manager

ก่อนร่วมงานกับไอเอสเอ็มในปี 2548 คุณเทวีเคยทำงานในตำแหน่งธุรการให้กับบริษัทข้ามชาติ ในภาคธุรกิจการรักษาระบบความปลอดภัยของระบบสาระสนเทศ การบริการ การนำเข้า-ส่งออก และอุตสาหกรรมการผลิต

คุณเทวีเริ่มทำงานที่ไอเอสเอ็ม ในตำแหน่ง Recruiting Administrator จากนั้น อีก 1 ปีต่อมา ก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็น Contracts and Administration Manager รวมถึงรับผิดชอบในฐานะ Recruiter อีกด้วย คุณเทวีประสบความสำเร็จอย่างสูงในทุกบทบาทหน้าที่ ไม่เพียงแค่การว่าจ้างพนักงานไอทีหลายสิบคนทั้งในตำแหน่งพนักงานสัญญาจ้างและพนักงานประจำในแต่ละปี แต่ยังเป็นผู้กำหนดขั้นตอนการจัดการภายในองค์กร และกลายเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมสรรหาบุคลากรของไอเอสเอ็มอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2559 คุณเทวีดำรงตำแหน่ง General Manager โดยมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งสัญญาการว่าจ้างบุคคลากรภายนอกและธุรกิจจัดหางานของไอเอสเอ็ม อีกทั้งยังช่วยผลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ารายสำคัญและพนักงานสัญญาจ้างอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม
Jaeng

อัญชลี จันทร์อัมพร

Office Manager / HR Manager

คุณอัญชลี เข้าร่วมทำงานกับไอเอสเอ็มในปี 2540 ในตำแหน่ง Office Administrator เมื่อธุรกิจของไอเอสเอ็มเติบโตขึ้น ขอบเขตการทำงานของคุณอัญชลี ก็ได้ขยายตามไปด้วย

ซึ่งบทบาทหน้าที่ปัจจุบันของคุณอัญชลี ในฐานะ Office Manager / HR Manager ก็คือ ดูแลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการเจรจากับผู้จำหน่ายทุกราย รวมถึงการจัดการเอกสาร การประสานงานกับกระทรวงแรงงาน (และหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ) การทำใบบันทึกเวลาทำงาน ใบยื่นคำขอลางาน รวมถึงประกันสุขภาพ และคุณอัญชลีมักจะมีความคิดริเริ่มในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร

นอกจากนี้เธอยังช่วยตอบข้อสอบถามเบื้องต้นจากทั้งลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อบริษัท และยังช่วยประสานงานเอกสารทางด้านบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบสั่งซื้อต่าง ๆ
ด้วยความสามารถในการจัดการงานต่าง ๆ และความรับผิดชอบที่หลากหลาย คุณอัญชลียังเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานของไอเอสเอ็มผ่านไปได้อย่างราบรื่น

อ่านเพิ่มเติม
Aey

สุธีรัตน์ ศุภะวิท

Senior IT Consultant

คุณสุธีรัตน์ เป็นหัวหน้าทีมสรรหาบุคลากรในตำแหน่งงานระดับผู้บริหาร โดยคุณสุธีรัตน์ มีประสบการณ์มายาวนานในการสรรหาบุคลากร โดยเฉพาะในตำแหน่งงานระดับผู้บริหารอาวุโสด้านไอทีในและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค

ด้วยวุฒิการศึกษาด้านสถิติ (จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ Business Systems (จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย) คุณสุธีรัตน์ ได้เริ่มทำงานในฐานะ Systems Analyst จึงทำให้เธอมีความเข้าใจระหว่างความต้องการทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีเป็นอย่างดี บวกกับความหลงใหลและชื่นชอบที่จะติดต่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรในอุตสาหกรรมไอที ดังนั้น คุณสุธีรัตน์จึงประสบความสำเร็จอย่างมากในฐานะ Technology Recruiter นอกจากนี้คุณสุธีรัตน์ ยังให้ความสำคัญทั้งในเรื่องการให้บริการลูกค้าและความพึงพอใจของผู้สมัคร เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาผูกพันของไอเอสเอ็ม คือ การให้บริการสรรหาบุตคลากรที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับผู้สมัครที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีในทุกภาคอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม
Mai

ทิพวัลย์ หลักฐาน

Senior IT Consultant

“การช่วยให้ผู้คนได้มีหน้าที่การงานที่ดี ถือเป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของพวกเขา ฉันเชื่อว่าคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะสามารถทำหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์และสามารถเกื้อหนุนสังคมได้อย่างเต็มที่ ทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการทำงานอย่างมีความสุข ดังนั้น ฉันจึงรักงานที่ทำค่ะ”

คุณทิพวัลย์ ได้ร่วมทำงานกับไอเอสเอ็มในปี 2558 และในฐานะ Recruiter คุณทิพวัลย์ได้สร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์อันดีใน Community ของผู้สมัครงานด้านไอทีทั้งในระดับ Junior, Middle และ Senior คุณทิพวัลย์เป็นที่รู้จักในแวดวงพนักงานสัญญาจ้าง โดยได้จัดหาพนักงานนับหลายร้อยคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (เช่นเดียวกับพนักงานประจำ) ให้กับลูกค้าในหลายอุตสาหกรรม เช่น การธนาคารและการเงิน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจค้าปลีก และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

และก่อนที่มาจะร่วมงานกับไอเอสเอ็ม คุณทิพวัลย์ยังเคยทำงานด้าน Sales, Business Development และ HR Officer ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการค้าปลีก ธุรกิจการบริการด้านไอที มาอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม
Amm

ปิยมาพร แจ่มจักษุ

IT Consultant

คุณปิยมาพร ได้ร่วมทำงานกับไอเอสเอ็มในปี 2553 ซึ่งคุณปิยมาพรได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการมีส่วนร่วมและสร้างความผูกพันของเธอกับผู้สมัครนั้น สามารถทำให้เธอประสบความสำเร็จอย่างมากในการสรรหาและจัดจ้างผู้สมัครด้านไอทีทั้งในรูปแบบของงานสัญญาจ้างและงานประจำให้บริษัทชั้นนำต่าง ๆ

คุณปิยมาพร ค้นหาวิธีที่สร้างสรรค์ในการเข้าถึง Community ของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของไทยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์หางาน สื่อสังคมออนไลน์ โดยคุณปิยมาพรเปรียบเสมือนเป็น ‘กระบอกเสียง’ ของไอเอสเอ็ม ในการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ของเรา และแม้กระทั่งผ่านการโทรศัพท์เพื่อติดต่อกับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งงานไอทีที่จะเข้ามาในอนาคต และนำพวกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในฐานข้อมูลของไอเอสเอ็ม

จุดแข็งของคุณปิยมาพร คือ การคัดกรองผู้สมัครอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลในเชิงลึก เพื่อให้ทักษะทางด้านเทคนิคและประสบการณ์การทำงาน ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด นอกจากนี้ คุณปิยมาพรยังชอบที่จะประสานงานกับเพื่อนร่วมงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท และพร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือทีมอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม
Kae

วรพร แสงม่วง

IT Researcher

คุณวรพรเข้าร่วมทำงานกับไอเอสเอ็มในปี 2562 โดยก่อนหน้านี้คุณวรพรมีประสบการณ์ในสายงานทรัพยากรบุคคลและสรรหาบุคคลกรไอที ที่บริษัทเอเจนซีและบริษัทซอฟต์แวร์ เฮ้าส์

โดยงานของคุณวรพรนั้นต้องมีความรู้และความเข้าใจในทักษะทางด้านเทคนิค ‘ที่กำลังเป็นที่ต้องการ’ ในปัจจุบัน อย่างเช่น ตำแหน่ง full stack development tools, data analytics, QA Testing, UX/UI development เป็นต้น รวมถึงความแตกต่างระหว่างทักษะเหล่านั้น

จุดแข็งของคุณวรพร คือ มีความมุ่งมั่นอย่างมากในการสรรหาผู้สมัครที่มีศักยภาพและมีทักษะทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง รวมถึงการสนับสนุนกระบวนการสรรหา โดยการจับคู่ ทักษะของผู้สมัคร (และบุคลิกภาพ) ให้ตรงกับคุณสมบัติที่ทางลูกค้าต้องการ ทีมสรรหาบุคลากรทราบดีว่า พวกเขาสามารถพึ่งพาคุณวรพรเพื่อให้กระบวนการสรรหาผู้สมัครได้รับการเติมเต็มเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของลูกค้าของเรา

อ่านเพิ่มเติม
Keng

ภาคิน ไชยแก้ว

Digital Marketing Manager

คุณภาคินเข้าร่วมทำงานกับไอเอสเอ็มในปี 2559 และริเริ่มจัดตั้งแผนกการตลาดดิจิทัลของไอเอสเอ็มขึ้นมา ในฐานะนักการตลาดที่มีประสบการณ์และมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับไอทีมาก่อน

จึงทำให้คุณภาคินมีคุณสมบัติที่ไอเอสเอ็มต้องการเป็นพิเศษ เพื่อที่จะมุ่งเน้นในการทำงานที่ครอบคลุมทั้งกับผู้สมัครงานด้านไอทีและลูกค้าของไอเอสเอ็ม

ปัจจุบันคุณภาคินทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่การตลาดภายในบริษัท และหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก วางแผนและดำเนินงานตามแผนการตลาดของไอเอสเอ็ม รวมทั้งดำเนินงานเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ด้วยบทความที่ทั้งสดใหม่ ทันสมัย และสอดคล้องกับกลุ่มผู้อ่านที่คุณภาคินสร้างขึ้นสำหรับเว็บไซต์ของไอเอสเอ็ม จึงทำให้มีผู้ติดตามและสนใจอ่านในชุมชนไอทีอยู่เสมอ

คุณภาคินยังเป็นผู้ที่สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีสำหรับเผยแพร่บนพอดคาสต์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางของไอเอสเอ็มในการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยี และแน่นอนว่าคุณภาคินยังทำหน้าที่จัดการและดูแลโซเชียลมีเดียของบริษัท และคอยติดตามข้อมูลข่าวสารและแนวโน้มต่าง ๆ ที่กำลังถูกกล่าวถึงในชุมชนไอทีของไทยอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม
Ting

มนัสนัน ตุ้มสุด

Accounting Manager

คุณมนัสนันท์เข้าร่วมทำงานกับไอเอสเอ็มในตำแหน่ง Accounting Manager ของบริษัทในปี 2561 คุณมนัสนันท์ทำหน้าที่บริหารดูแลพนักงานในแผนก และจัดการงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีของบริษัท

ก่อนร่วมงานกับไอเอสเอ็ม คุณมนัสนันท์มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีและด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงเคยทำงานในธุรกิจการค้า การผลิต และการสรรหาบุคลากร

จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจเอาท์ซอร์ส และจำนวนพนักงานสัญญาจ้างที่เพิ่มขึ้นของไอเอสเอ็ม การจัดการบัญชีเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเดือน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยความสามารถในการทำงานภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่แม่นยำของคุณมนัสนันท์ ช่วยให้ไอเอสเอ็มสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง แลมั่นใจว่า เราได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทางด้านกฎหมายทั้งหมดอย่างถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม

Our faverite word? Professionalism

Our Fevorite Word With Arial Font
th