ไอเอสเอ็ม

ไอเอสเอ็ม

HOME › ไอเอสเอ็ม

ไอเอสเอ็ม

โลกของเราคือโลกของไอที ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่ายี่สิบปีของการสร้างความสัมพันธ์ในแวดวงไอทีของไทย ทำให้เราสามารถติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องตรงกับความต้องการ และไม่มีใครทำได้เทียบเท่า พูดง่ายๆก็คือ ลูกค้าใช้บริการของเราเสมอ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ไอเอสเอ็มมีทีมงานคุณภาพที่ฝึกการอบรมมาอย่างดี ได้จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีให้แก่ทั้งตำแหน่งพนักงานประจำ และพนักงานสัญญาจ้างแบบกำหนดระยะเวลาให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

ในการค้นหาผู้บริหาร ทีมงานของไอเอสเอ็มยังได้ให้คำปรึกษา เพื่อการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานแก่ผู้บริหารด้านการขายและการตลาดระดับสูงของไทยด้วย

ลูกค้าเห็นตรงกันว่า ไอเอสเอ็มคือทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ที่จะติดต่อและสัมภาษณ์ผู้ที่สมัครเข้ามาทำงานจำนวนมหาศาลสำหรับตำแหน่งงานด้านไอทีที่เปิดรับอยู่ เรียกได้ว่า ไอเอสเอ็ม คือที่หนึ่งในด้านการสรรหาคนทำงานด้านไอทีของประเทศไทย

Lance Stanford, Vice President
TCC Holding Co., Ltd.