ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

HOME › ขั้นตอนการทำงาน


ไอเอสเอ็มมักจะสรรหาผู้สมัครงานที่ดีอยู่เสมอ โดยที่ไม่รอให้ลูกค้าถามหาคนเข้าทำงานในตำแหน่งนั้นๆ เป้าหมายของเราคือการรักษาคุณภาพของฐานข้อมูลผู้สมัครงาน ด้วยการอัพเดทเรซูเม่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในความถนัดต่างๆของไทย (รวมไปถึงเรซูเม่ของผู้สมัครชาวต่างชาติที่สนใจทำงานในเมืองไทย) ด้วยวิธีนี้เอง ทำให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและตรงใจ

เราจัดหาทุกระดับงาน ทั้งด้านเทคนิค ด้านการวิเคราะห์ และในด้านการจัดการ ตั้งแต่โปรแกรมเมอร์ และวิศวกรระบบ จนไปถึง Business Analyst CIO และ ในส่วนของ CTO สำหรับอุตสาหกรรมไอทีเอง เราก็มีบริการพิเศษ สรรหา Account Executives Sales Directors และ Country Managers ให้กับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่

เพราะงานทั้งหมดของเราเกี่ยวกับ ไอที  โทรคมนาคม และวิศวกรรม เราเข้าใจด้านเทคนิคของความต้องการของลูกค้า เราสามารถทำงานร่วมกับผู้จัดหาคนและฝ่ายพัฒนาบุคคลได้อย่างดี เพื่อให้คุณแน่ใจได้ว่า คุณจะพบผู้สมัครงานที่มีความสามารถตรงตามความต้องการ 

Lance Stanford, Vice President
TCC Holding Co., Ltd.