ค่าบริการ

ค่าบริการ

HOME › ค่าบริการ

ไอเอสเอ็มจะคิดค่าบริการเมื่อผู้สมัครได้รับการเข้าทำงาน และได้เริ่มงานไปแล้ว ค่าบริการในการจัดหางานของเราจะขึ้นอยู่กับเปอร์เซนต์ (อยู่ในระหว่าง 18% - 20%) ของรายได้ต่อปีของผู้สมัคร

สำหรับตำแหน่งงานด้านไอทีที่เกี่ยวข้องกับการขายที่มีตัวแปรเป็นค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิสชั่น ค่าบริการของเราให้คิดเท่ากับจำนวนยอดขายรวมตามเป้าหมายที่กำหนดของตำแหน่งนั้น

สำหรับตำแหน่งงานสัญญาจ้างที่กำหนดระยะเวลา เราจะเสนอราคาแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งที่เราส่งประวัติของผู้สมัครไปให้ลูกค้า
 

Lance Stanford, Vice President
TCC Holding Co., Ltd.