การปฏิเสธความรับผิดชอบ

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

HOME › การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดหางาน ไอเอสเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด (เว็บไซต์) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดรายละเอียดด้านฐานเงินเดือนหรือผลสำรวจต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ และไอเอสเอ็มได้พยายามที่จะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้องและแม่นยำ ไอเอสเอ็มไม่ได้มีการนำเสนอหรือรับรองใดๆ อย่างไรก็ตาม ในความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่รวมถึงการนำเสนอและการรับรองใดๆ ทั้งสิ้น

ไอเอสเอ็มจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายจากการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้หรือนำไปอ้างอิง

ไอเอสเอ็มไม่รับรองว่าผู้ว่าจ้างจะขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเมื่อส่งเรซูเมเข้ามาที่เว็บไซต์ หรือบุคคลใดก็ตามที่ส่งเรซูเมเข้ามาที่เว็บไซต์จะได้รับการสัมภาษณ์หรือจะได้รับการจ้างงาน

ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทจัดหางาน ไอเอสเอ็ม เทคโนโลยี จำกัด (เว็บไซต์) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดรายละเอียดด้านฐานเงินเดือนหรือผลสำรวจต่างๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ และไอเอสเอ็มได้พยายามที่จะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้มามีความถูกต้องและแม่นยำ ไอเอสเอ็มไม่ได้มีการนำเสนอหรือรับรองใดๆ อย่างไรก็ตาม ในความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูลดังกล่าวนั้นไม่รวมถึงการนำเสนอและการรับรองใดๆ ทั้งสิ้น ไอเอสเอ็มจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายจากการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้หรือนำไปอ้างอิง ไอเอสเอ็มไม่รับรองว่าผู้ว่าจ้างจะขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเมื่อส่งเรซูเมเข้ามาที่เว็บไซต์ หรือบุคคลใดก็ตามที่ส่งเรซูเมเข้ามาที่เว็บไซต์จะได้รับการสัมภาษณ์หรือจะได้รับการจ้างงาน