#1 tech recruiter in thailand

5 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับ Programming Team

5 Ways To Improve The Motivation Of Team Members 1

แรงจูงใจถือเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีม และเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญ สำหรับผู้นำ Programming Team ดังนั้น ทีมที่มีแรงจูงใจในการทำงานสูง จะเป็นทีมที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากกว่า และมีแนวโน้มที่จะสร้างสรรค์ไอเดียต่าง ๆ ซึ่งในทางกลับกัน หากแรงจูงใจในการทำงานต่ำ อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงและส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของทีมได้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสที่สมาชิกในทีมจะลาออกจากงานก็เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของทีม

บทความนี้ คุณ Josef Cruz จะมาอธิบายแบบละเอียดให้กับ Tech Leads และ Programmers กับ 5 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับ Programming Team มาดูกันเลย!

5 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับ Programming Team

 1. การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting): ความสำคัญของการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุผลได้
 2. ข้อเสนอแนะและการประเมินผล (Feedback and Evaluation): วิธีการให้ข้อเสนอแนะและการประเมินผลอย่างเหมาะสม
 3. การให้โอกาสในการเติบโตและก้าวหน้า (Growth Opportunities): วิธีสนับสนุนการยกระดับทักษะและการพัฒนาอาชีพ
 4. ค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจ (Compensation and Incentives): กำหนดค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจที่เหมาะสม
 5. ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน (Work-life Balance): สนับสนุนรูปแบบการทำงานแบบยืดหยุ่นของสมาชิกในทีม

1. การตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)

การตั้งเป้าหมายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับ Programmer Team การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถทำให้สำเร็จได้ ช่วยให้สมาชิกในทีมได้รับรู้ถึงความสำคัญในงานของตนเอง และทำให้พวกเขารู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จในไม่ช้า

คำแนะนำ วิธีการกำหนดเป้าหมาย

  • ตั้งเป้าหมายตามหลักการ SMART: การตั้งเป้าหมายด้วยแนวคิดแบบ SMART เพื่อกำหนดเป้าหมาย มีดังนี้ Specific (เจาะจง), Measurable (วัดผลได้), Achievable (ทำได้จริง), Relevant (มีความเกี่ยวข้อง) และ Time-bound (มีกรอบเวลาชัดเจน)
  • ทำงานร่วมกันโดยการตั้งเป้าหมายกับสมาชิกในทีม: การให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและแนวคิด จะทำให้ความมุ่งมั่นของเป้าหมายนั้นเพิ่มขึ้น
  • การตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว: เป้าหมายระยะสั้นทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า และทำให้คุณรู้สึกว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินที่จะไปถึง ส่วนเป้าหมายระยะยาวทำให้สมาชิกในทีมเข้าใจวิสัยทัศน์และทิศทางของทีม ดังนั้น ควรตั้งเป้าหมายของคุณ พร้อมกับรักษาสมดุลระหว่างเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
  • ตรวจสอบและปรับความคืบหน้าของเป้าหมาย: ตรวจสอบและปรับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอตามสถานการณ์ เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในทีมของคุณ

2. ข้อเสนอแนะและการประเมินผล (Feedback and Evaluation)

ข้อเสนอแนะและการยกย่อง มีความสำคัญในการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในทีม ข้อเสนอแนะและการประเมินผลที่เหมาะสมช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจจุดแข็งและขอบเขตในการปรับปรุง ทำให้ส่งเสริมการพัฒนาความก้าวหน้าส่วนบุคคล

คำแนะนำ วิธีให้ข้อเสนอแนะและการประเมินที่มีประสิทธิภาพ

  • ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงและทำเป็นประจำ: ให้ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกในทีมและอธิบายด้วยตัวอย่าง รวมถึงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง จะช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจความสำเร็จและส่วนที่ต้องปรับปรุงได้ง่ายขึ้น
  • ให้ข้อเสนอแนะเชิงบวก: การยกย่อง โดยการพูดถึง สิ่งดี ๆ และความสำเร็จของสมาชิกในทีม จะสามารถสร้างความมั่นใจและเพิ่มแรงจูงใจได้
  • ใช้กระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบ: การประเมินสมาชิกในทีมอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ โดยชี้แจงหลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
  • การประเมินที่มุ่งเน้นการเติบโตและก้าวหน้า: การประเมินไม่ควรโฟกัสไปที่ความสำเร็จในอดีตเท่านั้น แต่ควรรวมถึงการเติบโตและการพัฒนาในอนาคตด้วย โดยให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงแก่สมาชิกในทีมเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาจะเติบโตและก้าวหน้าได้

3. การให้โอกาสในการเติบโตและก้าวหน้า (Growth Opportunities)

การให้โอกาสในการเติบโตและก้าวหน้า ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สมาชิกในทีมมีแรงจูงใจ ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและอาชีพ จะช่วยให้สมาชิกในทีมมีความคาดหวังในการเติบโตและก้าวหน้าในอนาคต และกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น

คำแนะนำ วิธีสร้างโอกาสในการเติบโตและก้าวหน้า

  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและการสัมมนา: ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมของคุณเข้าร่วมการฝึกอบรมและสัมมนา สิ่งนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมได้ความรู้และทักษะใหม่ ๆ
  • ให้คำปรึกษาและฝึกสอน: มอบหมายผู้ที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและเป็นครูสอน กับสมาชิกในทีม เพื่อสนับสนุนการเติบโตและก้าวหน้าของพวกเขา
  • เข้าร่วม Projects ที่ท้าทาย: ให้สมาชิกในทีมของคุณได้ทดสอบทักษะของพวกเขา สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขารู้สึกถึงการเติบโตและก้าวหน้าและยังช่วยสร้างแรงจูงใจได้อีกด้วย
  • ความชัดเจนในเส้นทางอาชีพ: การแสดงเส้นทางอาชีพในอนาคตให้แก่สมาชิกในทีมเห็นอย่างชัดเจน จะช่วยให้พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพของตน

4. ค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจ (Compensation and Incentives)

ค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจ ที่เหมาะสม ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้สมาชิกในทีมมีแรงจูงใจ โดยค่าตอบแทนสามารถทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกว่าได้รับการยอมรับที่เหมาะสมในงานที่พวกเขาได้ทำ และรางวัลจูงใจสามารถช่วยเพิ่มแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลแก่สมาชิกในทีมที่บรรลุเป้าหมาย

คำแนะนำ วิธีการให้ค่าตอบแทนและรางวัลจูงใจ

  • ค่าตอบแทนที่เหมาะสม: การให้ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมไอที ช่วยให้สมาชิกในทีมมีความสุขและมีแรงบันดาลใจในสภาพแวดล้อมการทำงาน
  • ค่าตอบแทนตามผลงาน: การกำหนดค่าตอบแทนตามผลงานของสมาชิกในทีม ทำให้พวกเขาคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลในการบรรลุเป้าหมาย และช่วยสร้างแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น
  • ใช้รางวัลจูงใจที่ไม่เป็นตัวเงิน: รางวัลจูงใจที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น รางวัลและการยอมรับ เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น และการทำงานจากระยะไกล สิ่งเหล่านี้ช่วยตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของสมาชิกในทีมของคุณได้
  • ความโปร่งใสของรางวัลจูงใจ: สร้างหลักเกณฑ์กำหนดรางวัลจูงใจและวิธีการประเมิน ที่มีความโปร่งใส สำหรับสมาชิกในทีม ทำให้สมาชิกในทีมในทีมรู้สึกว่ามีความเป็นธรรม และช่วยป้องกันไม่ให้แรงจูงใจลดลง

5. ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน (Work-life Balance)

ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน เป็นปัจจัยสำคัญช่วยให้สมาชิกในทีมมีแรงบันดาลใจในการทำงาน การรักษาสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงานที่ดี จะช่วยให้สมาชิกในทีมลดความเครียด และรักษาความหลงใหลในการทำงานได้

คำแนะนำ วิธีสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน

  • มอบรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น: เสนอรูปแบบการทำงานแบบยืดหยุ่น เช่น การทำงานระยะไกล จะช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเลือกรูปแบบการทำงานที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตนเองได้
  • ส่งเสริมการลางานแบบได้รับค่าจ้าง (Paid Time Off): ส่งเสริมการลาหยุดโดยได้รับค่าจ้าง และเปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมได้ฟื้นฟูร่างกาย ช่วยให้สมาชิกสามารถสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวและลดความเครียดได้
  • ป้องกันการทำงานหนักเกินไป: กำหนดปริมาณงานและกำหนดเวลาส่งมอบงานที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกในทีมทำงานหนักเกินไป และจำเป็นอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนอย่างเหมาะสม หากมีสัญญาณของการทำงานหนักเกินไป
  • กิจกรรม Team-building: กระชับความสัมพันธ์ของคุณกับสมาชิกในทีมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ปรับปรุงบรรยากาศในที่ทำงาน และให้ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการทำงาน โดยจัดกิจกรรม Team-building อย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น Tech Leads หรือผู้นำ Programming Team สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและสร้างแรงจูงใจให้ทีมได้ โดยใช้ 5 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สำหรับ Programming Team เพื่อสนับสนุนการเติบโตของคุณและสมาชิกในทีม เพื่อนำทีมไปสู่ความสำเร็จ

เมื่อ หางาน IT ให้ ISM Technology Recruitment เป็นอีกหนึ่งตัวช่วย เพื่อให้คุณได้ “ชีวิตการทำงานในแบบที่คุณต้องการ” เพียงส่ง Resume มาที่นี่

ISM เชี่ยวชาญในธุรกิจ IT Recruitment & IT Outsourcing โดยเฉพาะ ได้เปิดทำการมาแล้วกว่า 30 ปี มีพนักงานทุกสายและทุกระดับทางด้าน IT ที่ได้ร่วมงานกับลูกค้าองค์กรใหญ่ที่มีชื่อเสียงและบริษัทข้ามชาติมากมาย

Source: https://medium.com/illumination/

บทความที่ใกล้เคียง

th