เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ

HOME › เงื่อนไขการให้บริการ


ในการเข้าถึงข้อมูลหรือเข้าใช้งานเว็บไซท์ของไอเอสเอ็ม คุณได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่อไปนี้ เงื่อนไขนี้รวมไปถึงนโยบายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โปรดอ่านอย่างละเอียด

ไอเอสเอ็มขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเมื่อใดก็ได โดยเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้วแสดงบนหน้าเว็บไซท์นี้ ดังนั้นจึงควรที่จะเข้ามาตรวจสอบเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงเป็นประจำ เพราะเกี่ยวข้องกับคุณ

คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อ หรือส่งเสริมให้คนอื่นใช้เพื่อเจตนาที่ผิดกฎหมาย คุณจะไม่โพสต์หรือเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้องลงบนเว็บไซท์

คุณจะไม่โพสต์ หรือเผยแพร่ข้อมูลที่หมิ่นประมาท ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง ผรุสวาท กล่าวร้าย เป็นอันตราย หยาบคาย ลามก อนาจาร ข่มขู่ หรือข้อมูลที่น่ารังเกียจ

คุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อมูลใดๆก็ตามที่คุณเผยแพร่สู่เว็บไซท์นี้ คุณจะรับผิดชอบว่าข้อมูลทั้งหมดที่มาจากคุณเป็นเรื่องจริง ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่ชักนำไปให้เกิดการเข้าใจผิด หรือ มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือหลอกหลวง

เราไม่รับประกันว่า ผู้ว่าจ้างหรือลูกค้าจะขอดูข้อมูลของผู้สมัครงาน หรือจะสัมภาษณ์ หรือว่าจ้างผู้สมัครงาน และไม่รับประกันว่า ผู้สมัครงานจะว่าง หรือจะไปพบตามความต้องการของผู้ว่าจ้างหรือลูกค้า

คุณยืนยันว่าจะไม่โพสต์ หรือ เผยแพร่ ข้อมูลวัตถุดิบที่มีไวรัสบนเว็บไซท์ ที่รบกวนอุปกรณ์อื่นๆทำให้เกิดความเสียหาย แทรกตัวตัวหรือพยายามแทรกตัวเข้ามารบกวนระบบปฎิบัติการของเว็บไซท์ หรือเข้ามาแก้ไขดัดแปลง ลบข้อมูล ซึ่งคุณไม่มีสิทธิ์และหน้าที่ในการลบหรือเปลี่ยนแปลง หรือทำให้ข้อความล้นด้วยการสแปมหรือ พิมพ์ข้อความซ้ำๆ

คุณจะไม่ใช้อุปกรณ์อะไรก็ตาม ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมในการสร้างความเสียหาย ล่าช้า หรืออีกนัยหนึ่งคือก่อให้เกิดอันตรายแก่ระบบปฎิบัติการของเว็บไซท์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการที่คุณยืนยันว่าจะไม่กระทำการใดก็ตาม ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของบริษัทไอเอสเอ็ม หรือการหมิ่นประมาท ผรุสวาท ทำร้าย ข่มขู่ผู้อื่น