การเข้าถึงในระดับสากล

การเข้าถึงในระดับสากล

HOME › การเข้าถึงในระดับสากล

ในโลกของไอทีนั้นไม่มีความแตกต่างระหว่างระดับภูมิภาคและระดับโลก ผู้จัดการโครงการในสิงคโปร์อาจจะดูแลทีมผู้พัฒนาเว็บไซต์ที่ไกลออกไปในเซียงไฮ้ด้านการผลิตซอฟแวร์เพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือให้แก่ กรุงเทพ และกัวลาลัมเปอร์ การสร้างทีมงานที่ทรงพลัง เกิดขึ้นได้จากการที่เราหาผู้เชี่ยวชาญที่อยู่นอกประเทศไทย อาจเป็นเพราะว่า ทักษะพิเศษนั้นไม่สามารถหาได้ภายในประเทศ หรือบางครั้งโครงการพิเศษต้องการประสบการณ์และการติดต่อสื่อสารในระดับภูมิภาค

ไอเอสเอ็มมีจุดยืนที่เป็นเอกลัษณ์ในการช่วยลูกค้า เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริษัทร่วมธุรกิจสำคัญๆ ในระดับภูมิภาคที่จะคอยช่วยเหลือเราเสาะหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมกับงาน หรือสัญญานั้นๆ ในขณะที่ไม่สามารถหาผู้สมัครงานไทยในด้านนั้นๆได้

Data One Asia (Thailand) Co., Ltd.